Stressakuten.nu

Kinesiologi - en väg till självkännedom & livsglädje

Stressakuten.nu

Behandlingar

Trauma och sorgbearbetning. Jag hjälper till med att bearbeta livsupplevelser, kriser och minnen där det har uppstått ett trauma vilket har lett till olika inre sår. Dessa sår kan påverka en under livet och behöva bearbetas för att man skall kunna leva vidare på ett normalt sätt. Såren kan ha uppkommit p.g.a. psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, brist på kärlek, trygghet, omvårdnad och andra behov som ej har blivit tillgodosedda, nära och kära som har gått bort och andra traumatiska upplevelser.

Gestaltterapi. Detta är en terapiform där man arbetar både med nuet och det förflutna. Man arbetar med att förändra beteenden i nuet genom att prova andra handlingssätt och man konstruerar situationer från det förflutna som man behöver bearbeta.

Inre barnet: Denna metod innebär att man föreställer sig själv när man var i en viss ålder och upplevde att man blev kränkt, eller inte fick sina behov tillgodosedda. Man menar att detta har medfört att man har skador i nuet som behöver läkas. Man arbetar med att föra upp händelserna till ytan och genomleva dem, samt arbeta med positiva affirmationer för att motväga händelsernas effekt.

Svensk klassisk massage: Den mest använda formen av massage i Sverige.

Bindvävsmassage: Massagen löser upp stagnationer i bindväven.

Triggerpunkter: Alarmpunkter i muskler som växer och med tryck kan man frigöra spänningar i kroppen.

Akupressur: Akupressuren bygger på samma system som akupunktur där man trycker på vissa ställen i kroppen för att lösgöra blockeringar i meridianerna (energisystem) i kroppen.

Vitamin-, mineral-, och allergitest: Testet utförs med kinesiologi som verktyg och då får jag fram vilka mineraler, vitaminer och salter som kroppen har brist på, eller är förgiftad av. Jag kan dessutom testa fram vilka ämnen just din kropp inte tål.

Hypnosterapi: Genom djup avslappning och affirmationer hjälper detta klienten att släppa på blockeringar och komma i kontakt med djupare delar av sig själv.

Organextraktterapi och homeopati: I de fall där det visar sig att ett organ är blockerat så finns det alternativmedicin som kallas för organextrakt som läker organet och öppnar upp det energimässigt.

Metafos och åldersstagnation: Detta innebär att störningar i nuet kan ha med någon specifik ålder i barndomen att göra (eller till och med i fosterstadiet, metafos). Detta skapar en blockering som jag lösgör, vilket skapar stora förbättringar i nuet.

Chakrabalansering: Ett eller flera chakran kan vara blockerade energimässigt, eller ur balans. Detta påverkar både organ och meridianer. Med olika tekniker kan man balansera upp chakrana så att de fungerar energimässigt.

Healing: Healing handlar om att med sin egen och universums kraft läka kroppen.

Aqua Detox: Aqua Detox är ett snabbt, effektivt och bekvämt sätt att avgifta kroppen från gifter.

Du placerar fötterna i ett fotbad med saltlösning, Aqua Detox-apparaten skickar positivt och negativt laddade joner in i vattnet och skapar energiflöde i kroppen. Mikroblodcirkulationen ökar, Ph-värdet och akupunktursystemet förbättras, kroppen släpper ut gifterna såsom tungmetaller, kemikalier, ammoniak i vattnet som börjar ändra färg.

Du behöver ca 10 behandlingar på en ½ timme för att bli av de flesta gifterna, högst en behandling per vecka. Man ser hur vattnets färg blir renare efter ett antal behandlingar.
Du behöver inte någon speciell diet, reningsdrycker, motion eller svettning, du sitter bekvämt på en stol med fötterna i badet.

MID-LASER Irradia jobbar med cellkärnan i kroppen och stärker upp den behandlingen jag gör.

Reiki: En andlig healing.

Alkohol- och drogterapeut med kognitiv inriktning: Kognitiv terapi kan hjälpa mot många olika problem, bland annat destruktiva tankemönster.

Bild_15

Klicka för förstoring.

Bild_22

Klicka för förstoring.

© 2008 Stressakuten.nu | Statistik 1 | Statistik 2 (Ny)

| Developed by Wepic Visions