Stressakuten.nu

Kinesiologi - en väg till självkännedom & livsglädje

Stressakuten.nu

Vad Är Stress?

Vad är stress?

Stress är ett tillstånd av ökad psykologisk och fysiologisk handlingsberedskap. Det är kroppens sätt att reagera på inre eller yttre faktorer (stressorer) som vi tolkar som hotfulla. När vi upplever fara mobiliseras den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet – det innebär att vi är förberedda för kamp, eller flykt, på liv och död. Stress är alltså en överlevnadsinstinkt.

Våra kroppar reagerar med ökad puls, blodtryck och andningsfrekvens, ökad muskelspänning, aktiverat immunförsvar och ökad insöndringen av blodfetter och -socker. Stressreaktionen är oumbärlig i situationer där vi måste prestera intensivt under en kort period. Långvarig stress kan däremot leda till ”slitage” i kroppens olika system, med ohälsa som följd. När man är liten och lever i en dysfunksionell familj kan det leda till att man kan få stress relaterade sjukdomar redan då.

Vilka stressignaler ska man ge akt på?

Onormal irritation, onormal nedstämdhet, oro/ångest är vanliga känslomässiga tecken på stress. På det fysiska planet kan man märka av trötthet, hjärtklappning, magbesvär, muskelspänningar, svettningar, darrningar och andnöd. Kognitiva (tankemässiga) stressymptom kan uppträda i form av onormal glömska och koncentrationssvårigheter. Alla dessa symptom signalerar en sak: du behöver ”varva ner” och vila dig. Om man inte tar dessa varningssignaler på allvar, utan försöker övervinna dem genom att arbeta ännu hårdare, riskerar man att drabbas av allvarlig stressrelaterad ohälsa.

Vad är utbrändhet?

Ett typiskt tecken på utbrändhet är en kolossal trötthet – både psykisk och fysisk – som inte kan vilas bort. Det är också vanligt att man rapporterar kognitiva (tankemässiga) besvär som koncentrations- och minnessvårigheter. Bland de fysiska symtomen finns, förutom trötthet, även muskelvärk, hjärtklappning, magproblem, yrsel, synrubbningar och överkänslighet för exempelvis ljud, ljus och lukter. På det känslomässiga planet förekommer ofta irritation, depressivitet och känslomässig instabilitet, det vill säga skarpa pendlingar mellan olika känslor. Utbrändhet är slutfasen i en process (utbränning) som kan pågå i många år. Utbrändhetens tidiga fas karaktäriseras av stark psykisk och fysisk anspänning (tense-burnout) till följd av långvarig stressaktivering. Den avancerade fasen utmärks av håglöshet (listless-burnout), depression och apati. Kroppen hamnar nu aktumatiskt i en så kallad innre sorje process på ett under medvetet tillstånd. Kroppen börjar nu läkas för att åter gå till att bli frisk. Det kan behövas massa hjälp på vägen igenom sorgen processen någon som förstår vad man går igenom någon som har kunskap och gått före.

Kan man ”gå in i väggen” från den ena dagen till den andra?

Vår uppfattning är att så inte är fallet. Vanligtvis har individen uppfattat stressymptom långt innan han/hon ”gått i väggen”, men av olika skäl ignorerat dem.

Påverkas minne och inlärningsförmåga av stress?

Ja, de påverkas negativt. Långvarig och intensiv stress kan medföra försämrad funktion i en struktur i hjärnan – hippocampus – vilken är av stor betydelse för vår förmåga att minnas och lära in nya saker. Stressade människor har därför ofta svårt med dessa tankefunktioner. Kan redan starta som liten om man lever i en stressig familje miljö.

Kan stress leda till större känslighet för infektioner?

Ja. Akut, kortvarig, stress medför en ökad aktivering av immunförsvaret. Långvarig stress kan däremot leda till en minskning till nivåer som är lägre än vad individen vanligen har, vilket gör att man får mindre motståndskraft mot infektioner.

2011

Klicka för förstoring.

4

Klicka för förstoring.

© 2008 Stressakuten.nu | Statistik 1 | Statistik 2 (Ny)

| Developed by Wepic Visions